به اینجا بیایید و بگذارید من خروس بزرگ شما صد داستان سکی را بخورم

Views: 381
دسته بندی ها بالغ
Bubbie مسن صد داستان سکی
جیمی لین مایکلز پس از شنا خوب اشتهای زیادی برای خروس سخت صد داستان سکی و تقدیر تازه دارد بنابراین او به او اجازه می دهد که خروس بزرگ را به او بخورد تا به او عشق خاصی بخورد.